61.

Materia Manjaro Breeze Dark

Full Icon Themes by freefreeno
11 comments
Score 64.3%
Jan 14 2020
62.

Tela-icon-theme

Full Icon Themes by vinceliuice
282 comments
Score 90.6%
Plings: 3
Jan 14 2020
63.

McMojave

GTK3 Themes by vinceliuice
378 comments
Score 91.3%
Plings: 1
Jan 14 2020
64.

Glory icon theme

Full Icon Themes by yeyushengfan258
8 comments
Score 67.1%
Plings: 1
Jan 14 2020
65.

Os Catalina Gtk 0.1.5

GTK3 Themes by zayronXIO
9 comments
Score 80.0%
Jan 14 2020
66.
Score 85.0%
Jan 13 2020
67.
Score 80.8%
Jan 13 2020
68.

OS Catalina 0.2.8

Full Icon Themes by zayronXIO
86 comments
Score 86.9%
Plings: 1
Jan 12 2020
69.

Dominus Funeral 20200112

Full Icon Themes by ju1464
29 comments
Score 83.0%
Jan 12 2020
70.

Nordic 1.8.1

GTK3 Themes by eliverlara
183 comments
Score 88.9%
Plings: 3
Jan 12 2020