31.

iOS iCons 0.65

Icon Themes by umayanga
20 comments
Score 67%
67 Likes
33 Dislikes
Jan 19 2018
32.

Beacon icon theme REMIX 0.7

Icon Themes by gesart
5 comments
Score 54%
54 Likes
46 Dislikes
Jan 19 2018
33.
Score 79%
79 Likes
21 Dislikes
Jan 19 2018
34.

Flat-Material Icon Pack 1.0

Icon Themes by lochanaDilshan
26 comments
Score 62%
62 Likes
38 Dislikes
Jan 19 2018
35.

Deepin Icons 1.1

Icon Themes by umayanga
14 comments
Score 63%
63 Likes
37 Dislikes
Jan 18 2018
36.

macOS iCons 4.1.5

Icon Themes by umayanga
90 comments
Score 64%
64 Likes
36 Dislikes
Jan 18 2018
37.

MGSE-Unity 1.0

Cinnamon Themes by Brahimsalem
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Jan 18 2018
38.

Oxygen-473-II 1

Icon Themes by psychydyl
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Jan 18 2018
39.

Black

Icon Themes by facsavar
2 comments
Score 60%
60 Likes
40 Dislikes
Jan 18 2018
40.

Kiss-Kool-green

GTK3 Themes by kisskool
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Jan 18 2018