1.

OSX icon theme port 0.1

Icon Themes by N00bun2
19 comments
Score 68%
68 Likes
32 Dislikes
1 hour ago
2.

Vamox Celeste (light-blue) 2.0.3

Icon Themes by vamox
28 comments
Score 76%
76 Likes
24 Dislikes
3 hours ago
3.

phlat

Icon Themes by sixsixfive
Score 54%
54 Likes
46 Dislikes
3 hours ago
4.

Ubo Icons Theme 0.1alpha

Icon Themes by ubo
154 comments
Score 85%
85 Likes
15 Dislikes
3 hours ago
5.

Blue Aurora 2.2

Icon Themes by bolimage
6 comments
Score 60%
60 Likes
40 Dislikes
5 hours ago
6.

Obsidian Icon Theme 3.0

Icon Themes by madmaxms
64 comments
Score 82%
82 Likes
18 Dislikes
23 hours ago
7.

Xfe Modern Win 0.9

Icon Themes by vistaus
6 comments
Score 40%
40 Likes
60 Dislikes
1 day ago
8.

Xfe Papirus 0.9

Icon Themes by vistaus
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
1 day ago
9.

Emerald 2.3

Icon Themes by vinceliuice
24 comments
Score 76%
76 Likes
24 Dislikes
1 day ago
10.

AwOken 2.5

Icon Themes by alecive
517 comments
Score 82%
82 Likes
18 Dislikes
1 day ago